Harmonogram rekrutacji 2023/2024

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do Przedszkola Miejskiego „Zielona Kraina” w Rucianem- Nidzie

 rok szkolny 2023/2024

 

L.p. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie

uzupełniające

 W dniach 07.02.2023r-14.02.2023r-  – składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Nie złożenie w terminie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego wiąże się z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola , wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

 

16 lutego do 29 marca 2023r

 

 

od 22 do 24 sierpnia 2023 r.

     2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do  przedszkola  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  

 

30 marca 2023r

 

 

25 sierpnia 2023r

 

3 Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

31 marca 2023 r. godzina 14.00

 

28 sierpnia 2023 r.

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  

do 7 kwietnia 2023 r.

 

do 29 sierpnia 2023 r.

 

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

12 kwietnia 2023 r.

 

30 sierpnia 2023 r.