SÓWKI 6 latki

Nauczycielami w grupie są:

Pani Anna Rasimowicz

Pani Oliwia Sobiecka