Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3,4-letnich

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo- gospodarcze.

8:00-8:15 Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu

8:15-8:30 Prace porządkowe w sali, zbiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

8:30-8:50 Śniadanie

8:50-9:00 Zabiegi higieniczne

9:00-10:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela: zabawy i zajęcia ruchowe, muzyczno- ruchowe, zabawy z językiem nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem

10:00-11:15 Spacery i zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze

11:15-11:45 Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu

11:45-12:15 Obiad

12:15-14:00 Relaksacja, odpoczynek

14:00-14:20 Podwieczorek

14:20-15:30 Zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, zajęcia dodatkowe. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, czytanie fragmentów bajek. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5,6-letnich

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo- gospodarcze. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz dziećmi zdolnymi

8:00-8:15 Ćwiczenia poranne

8:15-8:30 Prace porządkowe w sali, zbiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

8:30-8:50 Śniadanie- doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole

8:50-9:00 Zabiegi higieniczne

9:00-11:00 Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone według planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, zabawy z językiem obcym przygotowujące dzieci do posługiwania się nim

11:00-11:30 Spacery i zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze

11:30-11:45 Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu

11:45-12:15 Obiad

12:15-14:00 Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w kącikach zainteresowań, obserwacje dzieci

14:00-14:20 Podwieczorek

14:20-15:30 Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie literatury dziecięcej, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci.